Wat is Gestalttherapie?

 

Gestalttherapie noemt men ook wel de therapie van het contact.Het leidend principe is dat jij onlosmakelijk deel uitmaakt van je omgeving. Er is steeds sprake van contact, er is steeds een wisselwerking tussen jou en je omgeving. Hoe sta je in contact met je vriend(in), met je levenspartner, met je familie? Hoe reageer je op anderen en wat gebeurt er dan binnen in jezelf?
In Gestalttherapie onderzoek je op welke wijze jij contact maakt met je omgeving. Verloopt dat contact zoals je dat zou willen?
Ben je wel tevreden met de omgeving die jou momenteel omringt? Merk je dat je bepaalde situaties uit de weg gaat?

Aandacht besteden en werken aan je zelf, aan jouw contact met jezelf en met je omgeving is 'simple, not easy' (Fritz Perls, grondlegger Gestalttherapie). Dat wil zeggen: het principe is weliswaar simpel; je hebt in je leven dingen mee gemaakt die je nog dwarszitten, die nog niet afgewerkt, dus onaf zijn. Die draag je vaak lange tijd als een last met je mee. Dat is een simpel gegeven, maar het is daarom nog niet makkelijk om eraan te werken. De gebeurtenissen waar je nog mee rond loopt zijn vaak verbonden met emoties, zoals boosheid, pijn en verdriet. Je hebt geleerd die (oude) negatieve gevoelens te vermijden. Je wilt die pijn niet meer voelen. Jouw contact met mensen in je omgeving is getekend door jouw pogingen om die ongewenste emoties en pijn te vermijden.

Gestalttherapie gaat ervan uit dat oude, onaffe, zaken energie vasthouden. Dat gaat ten koste van plezierig en effectief functioneren op dit moment. De Gestalttherapeut doet daarbij een beroep op je eigen verantwoordelijkheid. Het is aan jou om die "unfinished business" op te roepen. Maar, als je dat wel gaat doen, krijg je daarmee de mogelijkheid om samen met je behandelaar oude ervaringen te verwerken.

In Gestalttherapie ben je overigens vrij in de mate waarin je in jezelf wilt investeren. Maar het is in principe in je eigen belang die oude zaken op te ruimen. In overleg met jou kunnen verschillende Gestaltmethodieken worden ingezet, zoals rollenspel, geleide fantasie en "lege stoel".