Gestalttherapie Hans de Bruijn

Welkom

 

Fritz Perls: "Don't push the river, it flows by itself".

 

Je hoeft het water in de rivier niet vooruit te duwen: dat stroomt vanzelf. Perls, de grondlegger van de Gestalttherapie, gebruikt deze metafoor om aan te geven dat mensen uitstekend in staat zijn om hun eigen weg te gaan. Hun eigen oplossingen te zoeken. Dat hoef jij, als hulpverlener, niet voor hen te doen. Je hoeft niet voorop te lopen en het allemaal beter te weten. Het werk van een Gestalttherapeut bestaat er vooral in om aandachtig en met persoonlijke betrokkenheid te reageren op waar de ander mee bezig is. Stil te staan bij wat van belang is. Vanuit dit principe doe ik mijn werk. Hieronder, en ook verder op de site, zal ik mij aan u voorstellen.

Naast veel levenservaring - in het verwerven waarvan ik inmiddels ruim de tijd heb gehad - heb ik zo’n veertig jaar ervaring in de hulpverlening, met name in het werken met gezinnen. Na mijn Maatschappelijk Werk-opleiding heb ik begin jaren tachtig een Gestaltopleiding gedaan. In de jaren 2009-2010 heb ik daar nog een vervolg aan gegeven. De Gestaltbenadering sprak mij vooral aan vanwege de existentiële uitgangspunten en het humane en realistische karakter ervan. Deze achtergrond is voor mij van groot belang geweest in mijn werk als maatschappelijk werker.
Sinds 2010 werk ik als vrijgevestigd Gestalttherapeut. In mijn studie en in het werken als professional heb ik veel met de theorie en methodiek van de hulpverlening te maken gehad. Dat was en is nog steeds van groot belang voor mij. Al doende, door de jaren heen, ben ik er daarbij steeds meer van overtuigd geraakt dat de aard en kwaliteit van het onderlinge contact de doorslag geeft in het welslagen van het hulpverleningsproces. Betrokkenheid, aandacht, vriendelijkheid en empathie zijn voor mij de factoren geworden waar het om gaat. Alleen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect kunnen de dingen die echt van belang zijn gedeeld worden.

Dit is in grote lijnen wat je van mij kunt verwachten. Mocht je verder willen lezen, dan kan dat bij de volgende hoofdstukjes van de site.